Historien

Håndarbeidet veving har alltid vært en tradisjon på slektsgården Semb.

Semb Gård som stammer helt tilbake til 1355 ligger på Biri, et lite sted mellom mjøsbyene Lillehammer og Gjøvik. Det var derfor ikke så rart at Klare Schee i 1938 prøvde å veve av andre materialer enn det som var vanlig – nemlig halm.

Det første tapetet ble laget av julenek og plassert på veggen i spisestuen på gården. Hun syntes selv at det var et spesielt pent skinn i tapetet, og det ble derfor invitert til selskap for å få uttalelser fra andre. Arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Paulsson var så begeistret at de bestemte seg for å bruke halmtapetet i sitt prosjekt for Oslo Rådhus. Klare Schee tok egenhendig tapetrullene med seg på toget til Oslo, leide en visergutt og ei handkjerre og fraktet rullene fra Østbanen til Rådhuset. Det var harde tider, og det som var tiltenkt å være en bi-inntekt ble fort så mye mer.

I 1977 tok hennes eneste sønn, Torfinn Semb over driften av Biri Tapet.

Etter hans overtagelse har produksjonen blitt effektivisert betraktelig, blant annet gjennom utvikling av en maskin som kan sortere og pusse halmen maskinelt samt vevstoler med bedre kapasitet. Uansett vil det alltid være et utpreget håndverksmessig produkt, som vi i familien er veldig stolte av.

I dag er det Torfinns eldste datter, Ingeborg Semb, som har tatt over ansvaret og fører tradisjonen videre.